VỀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN

ĐIỀU KHOẢN

Website www.cussonsbaby.com/vn-vi được điều hành bởi PZ Cussons (Việt Nam) gọi tắt là Cussons. Chúng tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn, được đăng kí tại Việt Nam với Công ty đại diện là Công ty TNHH Việt Liên, Lầu 4, Phòng 9, Crescent Plaza, 105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84) - 8 - 54136608

 Thông qua việc sử dụng website của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này và các Điều khoản liên quan khác. Vui lòng đọc thật kỹ và nếu như bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào thì bạn nên ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Đôi khi những điều khoản kèm theo hoặc những yêu cầu về sản phẩm (bao gồm yêu cầu về tuổi thọ) sẽ được thêm vào dịch vụ hoặc cung cấp thông qua các cuộc thi trên trang web này. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ này hoặc tham gia bất kỳ chương trình từ các cuộc thi, bất kỳ điều khoản bổ sung sẽ trở thành một phần của thỏa thuận của bạn với chúng tôi.

Chúng tôi có thể, tùy theo sự suy xét của chính mình, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khoản mới sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website này, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo cập nhật được những thông tin đầy đủ nhất. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi, bạn nên ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi trong những giới hạn cho phép bởi Điều khoản sử dụng. Khi sử dụng trang web này bạn phải tuân thủ với tất cả các luật, quy định và mã sử dụng tại Việt Nam hoặc thẩm quyền khác mà từ đó bạn truy cập trang web này.

Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào của website vào một trong những việc sau:

 • sử dụng với mục đích làm hại hoặc cố gắng để làm hại trẻ nhỏ bằng bất cứ cách nào;
 • cố ý gửi, tải lên, tải về, sao chép, xuất bản, sử dụng hay tái sử dụng bất kỳ tài liệu nào trái phép;
 • để chuyển giao, hoặc mua chuyển giao của bất kỳ quảng cáo, tài liệu quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép; bất kỳ hình thức tương tự khác (thư rác); hoặc
 • cố ý truyền tải bất kỳ dữ liệu, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa virus, Trojan, worms, bom thời gian, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình có hại khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết lập gây ảnh hưởng đến hoạt động của phần mềm và phần cứng máy tính.

Sử dụng các thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website,  truy cập khi chưa có thẩm quyền, can thiệp, gây thiệt hại hoặc phá vỡ:

 • bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi;
 • bất kỳ thiết bị hoặc mạng mà trang web của chúng tôi được lưu trữ;
 • bất kỳ phần mềm được sử dụng trong việc cung cấp các trang web của chúng tôi; hoặc
 • bất kỳ thiết bị, mạng hoặc phần mềm sở hữu hay được sử dụng bởi bên thứ ba.

Chúng tôi liên tục thay đổi và cải thiện thông tin, dữ liệu trên trang web này. Chúng tôi có thể thêm hoặc loại bỏ tính năng, tạm ngưng hoặc ngừng hoàn toàn việc duy trì trang web, bất kì phần nào liên quan vào bất cứ thời điểm nào. Chúng tôi cũng có thể ngừng cung cấp các dịch vụ trên trang web hoặc các phần liên quan, thêm mới hoặc giới hạn mới vào trang web của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi sẽ tương thích với tất cả phần cứng và phần mềm mà bạn có thể sử dụng.  Trang web của chúng tôi hoặc một phần của nó có thể không sẵn dùng hoặc không tìm thấy tại bất kỳ thời điểm nào, cho bất kỳ khoảng thời gian nào.

Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo rằng trang web của chúng tôi là an toàn và không có virus, vật liệu độc hại hoặc thiết bị công nghệ gây hại.  Tuy nhiên trong một vài trường hợp cần thiết, chúng tôi khuyên bạn nên bảo vệ máy tính của bạn với phần mềm chống virus và tường lửa cập nhật mới và đăng thoát hoàn toàn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi trên một máy tính được chia sẻ.

Chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp trang web của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ Điều khoản sử dụng của chúng tôi hoặc trong trường hợp chúng tôi phát hiện hành vi sai trái.

ĐĂNG KÍ NGƯỜI SỬ DỤNG

Nếu bạn đăng ký thông tin trên trang web của chúng tôi, đồng nghĩa là bạn đã đồng ý với các Quy định của Điều khoản sử dụng. Bạn phải giữ bí mật thông tin đăng nhập và không chia sẻ hoặc cho phép sử dụng bởi bất cứ ai khác.

Chúng tôi có thể vô hiệu hóa tài khoản của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước nếu:

 • chúng tôi phát hiện hoặc nghi ngờ rằng tài khoản của bạn đang được sử dụng bởi bất cứ ai khác, hoặc bằng cách khác không phù hợp với các điều khoản và điều kiện; hoặc
 • chúng tôi phát hiện hoặc nghi ngờ an ninh của trang web của chúng tôi đang bị đe dọa.

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một tài khoản hoặc thông tin đăng nhập thay thế tại bất kỳ thời điểm nào, cho bất kỳ lý do nào.

Nếu bạn nghĩ rằng có ai đó khác biết thông tin đăng nhập của bạn, hãy báo ngay cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ đóng tài khoản của bạn nhanh nhất có thể.

Nếu bất kỳ thông tin nào của bạn thay đổi, hãy cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể giữ cho tài khoản của bạn luôn được cập nhật.

NỘI DUNG TRÊN WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

Thông tin và dữ liệu trên trang web của chúng tôi (nội dung) được đưa ra gồm những thông tin khái quát và chỉ dùng cho mục đích tham khảo. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để cập nhật, duy trì hiện trạng hoạt động trang web của chúng tôi thường xuyên, các nội dung có thể hết hạn tại bất kỳ thời gian nhất định.

Chúng tôi sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong trang web của chúng tôi và nội dung công bố trên nó. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn cho: thiết kế; bố trí; bố cục; diện mạo; đồ họa và các tài liệu trên trang web của chúng tôi, các nội dung khác chẳng hạn như bài báo, các văn bản khác. Việc sử dụng trang web của chúng tôi không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong trang web của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập. Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc biểu tượng được sử dụng trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn tái sản xuất, nhân bản, sao chép hoặc bán lại bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi trái phép, trái với Điều khoản sử dụng, quyền sử dụng trang web của bạn sẽ kết thúc ngay lập tức và bạn phải lựa chọn một trong hai: hoặc trả lại hoặc hủy bỏ bất kỳ bản sao của tài liệu mà bạn đã thực hiện.

KHU VỰC CỘNG ĐỒNG

Theo thời gian, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tương tác trên trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Diễn đàn, phòng Chat/thảo luận; và
 • Bảng tin đánh giá hoặc đề xuất (dịch vụ tương tác).

Nơi mà chúng tôi cung cấp dịch vụ tương tác, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin rõ ràng cho bạn về các loại dịch vụ cung cấp, nếu nó được kiểm duyệt và hình thức kiểm duyệt được sử dụng (bao gồm con người hay kỹ thuật).

Chúng tôi không chịu trách nhiệm giám sát bất kỳ dịch vụ tương tác mà chúng tôi cung cấp trên trang web, cũng như loại trừ trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác vi phạm các điều khoản sử dụng, cho dù các dịch vụ được kiểm duyệt hay không. Trong trường hợp chúng tôi làm một dịch vụ tương tác, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một phương tiện liên lạc với người điều phối, để hỗ trợ khi có khó khăn phát sinh.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tài liệu nào được đăng hoặc tải lên trang web của chúng tôi bởi bạn hoặc bất kỳ người sử dụng khác, cũng như không có bất kỳ sự xác nhận hoặc chấp thuận nào đối với những nội dung/ tài liệu được đăng tải, ngay cả khi chúng không được loại bỏ hay gỡ xuống khỏi trang web.

Chúng tôi không theo dõi, cài đặt, định cấu hình, tải về, xem xét, ủy quyền, hiệu chỉnh hoặc thay thế các nội dung do người dùng tạo ra.

Việc sử dụng các dịch vụ tương tác của trẻ vị thành niên là tùy thuộc vào sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của họ.

Thông qua việc sử dụng các dịch vụ tương tác hoặc tải lên nội dung cho trang web, bạn phải:

 • đảm bảo rằng bạn tối thiểu đủ 18 tuổi, hoặc nếu bạn là dưới 18 tuổi, bạn phải có sự đồng ý từ cha mẹ hoặc người giám hộ;
 • đảm bảo rằng các đề xuất của bạn là chính xác (nguồn gốc xuất xứ), và tuân theo luật lệ liên quan tại Việt Nam hoặc trong bất kỳ quốc gia nào mà từ đó chúng được đăng;
 • không sử dụng địa chỉ email sai hoặc các chi tiết sai, mạo danh bất kỳ công ty , tổ chức hoặc cá nhân nào khác;
 • không sử dụng trang web của chúng tôi để gửi thư rác, phát tán virus hoặc phục vụ cho bất kì sự lạm dụng nào khác của những liên lạc trái phép;
 • không đăng bài hoặc đóng góp tài liệu phục vụ cho các mục đích thương mại hay kinh doanh. 

Bất kỳ đề xuất, đóng góp ý kiến hoặc bài viết được thực hiện bởi người dùng trên trang web phải:

 • không dùng ngôn ngữ tục tiễu, khiếm nhã, không phù hợp với trẻ em, mang tính bạo lực quá khích, sai lệch, dối trá, không trung thực hoặc bôi nhọ danh dự;
 • không lan truyền các tài liệu khiêu dâm, bạo lực, phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, tình trạng tàn tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác, hay bất kỳ các hoạt động bất hợp pháp khác;
 • không vi phạm bất kỳ bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, quyền cơ sở dữ liệu hoặc thương hiệu của bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào khác;
 • không được thực hiện nhằm hỗ trợ cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với một bên thứ ba, chẳng hạn như một nhiệm vụ theo hợp đồng hoặc nghĩa vụ bản thân;
 • không đe dọa, lạm dụng hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác, hoặc gây phiền toái, quấy nhiễu, sự bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết;
 • không được sử dụng để mạo danh, xuyên tạc về danh tính của người khác hoặc liên kết với bất kỳ cá nhân/ thực thể nào;
 • Không được quảng cáo các sản phẩm đã qua sử dụng hoặc tìm kiếm để mua bán các sản phẩm đã qua sử dụng từ các thành viên khác
 • Không bao gồm các tài liệu hoặc các nguồn liên quan đến việc lấy cắp dữ liệu, vi rút, phi chính phủ, quảng bá hoặc tham gia với mục đích làm hại đến các trang web trên Internet hoặc các nhà cung cấp dịch vụ Internet. 

Bằng cách đóng góp bài viết, góp ý trên trang web của chúng tôi, bạn cũng đồng ý và chịu trách nhiệm về:

 • tính phù hợp, việc cài đặt, cấu hình, việc đăng lên, tải về, sử dụng, vận hành, truyền bá, tính chính xác và hợp pháp của các nội dung bạn đăng tải.
 • góp ý của bạn sẽ được công khai và không độc quyền và bạn có toàn quyền để gửi hoặc đóng góp;
 • bảo đảm rằng bạn là chủ sở hữu ban đầu;

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ các tổn thương, tổn thất hoặc thiệt hại của bất kỳ ai (trực tiếp hay gián tiếp) từ kết quả của/hoặc liên quan đến việc:

 • nhận, cho, hoặc sử dụng bất kỳ ý kiến, quan điểm, lời khuyên và các tài liệu được nêu ra trong diễn đàn;
 • truy cập hoặc không truy cập diễn đàn và trang web này, ngoại trừ các trách nhiệm pháp lý không thể loại trừ theo Luật định.

BẢO MẬT

Chúng tôi có quyền thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân cũng như các thông tin khác về việc sử dụng của bạn trên trang web phù hợp với chính sách bảo mật của chúng tôi .

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với những thông tin được thu thập, được sử dụng và xử lý và bạn đảm bảo rằng tất cả dữ liệu do bạn cung cấp là hoàn toàn chính xác.

TRÁCH NHIỆM

Ngoài những điều được đặt ra trong các điều khoản sử dụng hoặc điều khoản bổ sung, Cussons cũng như các nhà cung cấp hoặc nhà phân phối cũng không có bất kỳ lời hứa hẹn cụ thể về trang web. Ví dụ, chúng tôi không thực hiện bất kỳ cam kết về nội dung trong trang web, các chức năng cụ thể của trang web, độ tin cậy của chúng, tính sẵn có hoặc khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn. Chúng tôi cung cấp trang web trong phạm vi pháp luật cho phép và loại trừ tất cả các bảo đảm, trách nhiệm cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý, chi phí, mất mát hoặc thiệt hại phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn, mất mát tài chính, mất mát lợi nhuận, thu nhập …). Trong mọi trường hợp, Cussons, các nhà cung cấp và nhà phân phối sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại không dự đoán được.

TUÂN THỦ ĐIỀU KHOẢN

Chúng tôi sẽ xác định, theo dõi, xem xét và đưa ra quyết định của chúng tôi, cho dù bạn đang vi phạm các điều khoản sử dụng thông qua việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi hay không. Khi một sự vi phạm các điều khoản sử dụng đã xảy ra, chúng tôi có thể có những hành động mà chúng tôi cho là thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc từ chối bạn truy cập vào trang web này.

LIÊN KẾT

Chúng tôi có thể tham chiếu hoặc liên kết đến các trang web / tài nguyên khác được cung cấp bởi bên thứ ba. Các liên kết và tài nguyên chỉ sử dụng để cung cấp thêm thông tin cho người dùng.  Chúng tôi không kiểm soát nội dung của những trang web hoặc tài nguyên này và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng chúng.

-          Nếu có bất kỳ mâu thuẫn giữa các điều khoản sử dụng và điều khoản bổ sung, các điều khoản bổ sung sẽ ưu tiên áp dụng trong phạm vi của sự mâu thuẫn.

-          Những điều khoản sẽ chi phối mối quan hệ giữa Cussons Baby và người sử dụng. Sẽ không phát sinh sự thụ hưởng quyền của bên thứ ba.

-          Nếu một điều khoản cụ thể không có hiệu lực thi hành, điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác.

-          Nếu bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy định trong Điều khoản sử dụng này được xem là không hợp pháp, không còn hiệu lực, không có giá trị, hoặc vì lý do nào đó không thể thi hành, thì tính hiệu lực và tính thực thi của các điều khoản, điều kiện và quy định còn lại vẫn sẽ không bị ảnh hưởng. 

LUẬT CHI PHỐI VÀ THẨM QUYỀN

Các tòa án Việt Nam sẽ có thẩm quyền với các yêu cầu bồi thường, tranh chấp phát sinh trong hay ngoài phạm vi của các điều khoản sử dụng.

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, thắc mắc hoặc khiếu nại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi.