CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

MỤC ĐÍCH

Chính sách này mô tả làm thế nào Cussons Baby ("chúng tôi") xử lý các thông tin cá nhân từ website của chúng tôi www.cussonsbaby.com/ vn-vi ("website của chúng tôi"). Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của mỗi cá nhân người truy cập thông qua trang web này.  Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng trang web, bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ chỉ được sử dụng theo quy định của chính sách bảo mật này.

Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân, bạn đồng ý rằng thông tin đang được thu thập, lưu trữ, sử dụng, và được xử lý theo quy định của chính sách bảo mật.  Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cập nhật và sửa đổi chính sách này theo thời gian và mọi thay đổi sẽ được đăng tải chính thức trên trang web của chúng tôi.  Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ các điều khoản nào, bạn nên ngừng sử dụng trang web của chúng tôi. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2014.

CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG GÌ VÀ KHI NÀO?

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp các loại thông tin cá nhân sau:

 • họ tên đầy đủ của bạn;
 • thông tin liên hệ;
 • thông tin liên quan đến cá nhân hoặc sở thích chuyên môn của bạn;
 • nhân khẩu/gia đình;
 • hình ảnh;
 • trải nghiệm liên quan tới các sản phẩm của chúng tôi.

Mục tiêu chính trong việc thu thập thông tin từ bạn là để giúp chúng tôi có thể cung cấp một cách hiệu quả và tuỳ chỉnh trải nghiệm phù hợp cho bạn trong khi sử dụng trang web của chúng tôi cũng như cung cấp cho bạn thêm thông tin hữu ích về sản phẩm/ dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ bổ sung cũng có thể được áp dụng nếu chúng tôi có thông tin chi tiết về bạn; tuy nhiên, bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin này.

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Khi bạn đăng ký sử dụng trang web hoặc thiết lập một tài khoản với chúng tôi;
 • khi bạn đăng nhập tham gia vào một cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi;
 • khi bạn tham gia vào một cuộc khảo sát nhỏ hoặc nghiên cứu thị trường;
 • khi bạn liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, đặt câu hỏi, đóng góp ý kiến hoặc bất kỳ lý do nào khác;
 • khi bạn sử dụng các dịch vụ tương tác trên trang web của chúng tôi (ví dụ như bảng tin, diễn đàn và các tính năng cho phép bạn đăng bài đánh giá hoặc tài liệu khác).

Chúng tôi cũng thu thập:

 • Thông tin cuộc viếng thăm của bạn trên website của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn đối với lưu lượng truy cập dữ liệu, dữ liệu truyền thông khác và các nguồn tài nguyên mà bạn truy cập; và/hoặc các thông tin về máy tính của bạn, bao gồm, nếu có, địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt, đây là các dữ liệu thống kê tự động về hành động duyệt web của người dùng và không xác định bất kỳ cá nhân nào.
 • Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bằng email, điện thoại, fax, thư từ hoặc thông qua bất kỳ phương tiện truyền thông mà chúng tôi có thể liên lạc với bạn.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, xin vui lòng có được sự đồng ý của quý phụ huynh hoặc người giám hộ cho phép trước khi bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi.

CHÚNG TÔI SẼ LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • xác nhận bạn là một người sử dụng trang web của chúng tôi và quản lý tài khoản trang web của bạn;
 • tiến hành chương trình khuyến mãi, cuộc thi, khảo sát và nghiên cứu thị trường;
 • đáp ứng yêu cầu, đề xuất và khiếu nại;
 • cung cấp thông tin yêu cầu;
 • giám sát sử dụng của trang web của chúng tôi và các dịch vụ khác, phát hiện và ngăn chặn lạm dụng;
 • liên lạc với bạn trong những trường hợp cần thiết.

BẢO MẬT

Chúng tôi thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân và thông tin khác về việc sử dụng của bạn trang web của chúng tôi phù hợp với chính sách bảo mật này. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý cho phép việc thu thập, sử dụng và xử lý thông tin bạn cung cấp và bạn đảm bảo rằng tất cả dữ liệu do bạn cung cấp là hoàn toàn chính xác.